[ Eason 跟燕姿 ]             [ 方大同阿姿 ]             [ 打呵欠XD ]        [ ↑↑籃球阿姿~~~ ]


 Happy birthday to 阿姿
 
 趕快趕快出新專輯
 大家等你等得好辛苦
   喔沒新歌的日子
  只好先來聽聽北京奧運的歌囉
  有阿姿跟阿宏 >///<

《點燃激情 傳遞夢想》孫燕姿, 張靚穎, 王力宏, 汪峰
arrow
arrow
    全站熱搜

    mao13 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()